Laikrodžio (laiko) sukimas

Laikrodis bus sukamas 2023 m. spalio 29 d. (sekmadienį) 3 val. ryto, viena valanda į atgal. (Tai daroma kiekvienų metų spalio paskutinį sekmadienį).

Kai kurių prietaisų laikrodžiai bus automatiškai persukami viena valanda atgal. Jei naudojate mechaninį laikrodį, turėsite rankiniu būdu iš naujo nustatyti laiką.

Paskelbimo data: 2023-10-12