Apie mus

UAB „Busturas” yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje, ketvirtasis pagal gyventojų skaičių šalies miestas (www.siauliai.lt). Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas” savo veiklos metus skaičiuoja jau nuo 1955 metų, o 1990 m. gruodžio 18 d. buvo įregistruota Šiaulių miesto savivaldybėje. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas” ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas” įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Įmonė veiklą vykdo keliomis kryptimis:

 • Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių vežimas nustatytais maršrutais:
  1. vietinio (miesto) susisiekimo – Šiaulių mieste;
  2. vietinio (priemiestinio) susisiekimo – Pašvitinio maršrutas;
  3. tolimojo reguliaraus susisiekimo Vilniaus, Kauno kryptimis;
  4. užsakomaisiais reisais.
 • Įmonės specialistai atlieka viešojo transporto koordinatoriaus-operatoriaus funkcijas Šiaulių mieste: viešojo transporto bilietų sistemos koordinavimą, keleivių, ekipažų ir bagažo kontrolę, keleivių informavimo sistemos kūrimą ir priežiūrą, viešojo transporto eismo, tvarkaraščių, grafikų sudarymą ir kontrolę, keleivių aptarnavimą, komunikacijos su keleiviais užtikrinimą, e. kortelių priežiūrą ir administravimą, papildymo tinklo išlaikymą ir kt.
 • UAB „Busturas“ yra Šiaulių autobusų stoties valdytojas.
 • Kitos bendrovės paslaugos: siuntų vežimas autobusais, reklama ant autobusų ir autobusuose, reklama stotyje, autobusų nuoma, nekilnojamo turto nuoma, techninė pagalba kelyje, transporto priemonių išorės plovimas, remontas, kondicionierių pildymas ir kt.

UAB „Busturas” vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.

Šiuo metu UAB „Busturas” veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.

Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:

 • visuotinis akcininkų susirinkimas;
 • bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas;
 • stebėtojų tarybos nėra.

Įmonėje dirba 318 darbuotojų; iš jų – 178 vairuotojai-konduktoriai, kitų vairuotojų – 19, kitų kvalifikuotų darbininkų – 56 (iš jų transporto priemonių remontininkų – 22), specialistų, tarnautojų, technikų – 60, administracijos darbuotojų – 5. Bendrovėje dirba 71 moteris ir 247 vyrai.

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 55 metai, vairuotojų-konduktorių – 58 metai. 8,8 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (daktaro, magistro arba bakalauro laipsnį), 18,9 proc.– aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį, arba šiuo metu studijuoja, 47,8 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 19,2 proc. – vidurinį, 5,3 proc. – pagrindinį ir pagrindinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą.

Bendrovė eksploatuoja 113 autobusų, iš jų 98 skirti miestui, 15 dirba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2022 metus UAB „Busturas” autobusai nuvažiavo 5,944 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas” pervežimų sudaro keleivių vežimas reguliariaisiais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais (83,2 %, arba 4,949 mln. km.). Maršrutų tinklą Šiaulių mieste sudaro 43 maršrutai. Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2022 m. buvo pervežta 9,627 mln. keleivių. 2022 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 7,418 mln. Eur, o tai yra 31,51 % daugiau lyginant su 2021 m.

UAB „BUSTURAS” 2023 metų sausio mėn., po audito procesų, įgijo ISO 9001 Kokybės vadybos sistemų ir ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikatus. Sertifikuotos šios sritys: Keleivių vežimas autobusais mieste, priemiestyje ir tarpmiestiniais maršrutais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais, autobusų nuoma. Šie sertifikatai galioja iki 2026 m. sausio 8 d. tačiau kasmet bus atliekami periodiniai auditai.

2022 m. buvo atlikta „Šiaulių miesto viešojo